De Informatieplicht Energiebesparing lijkt nieuw maar is in feite een uitbreiding van de Wet Milieubeheer die al vanaf 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven en instellingen vanaf een energieverbruik van 50.000 kwh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar maatregelen móeten nemen om energie te besparen.

Omdat gebleken is dat dit de afgelopen 26 jaar(!) niet vanzelf tot voldoende energiebesparing heeft geleid, en vanwege het maatschappelijke belang dat er nu aan wordt gegeven, komt daar per 1 juli aanstaande de verplichting bij om de genomen maatregelen te rapporten. En dat heet dan nu de Informatieplicht Energiebesparing.

De bedoeling van de Informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Vaak kan dat al met simpele maatregelen zoals bijvoorbeeld LED-verlichting welke eenvoudig binnen de 5 jaar is terugverdiend. De achterliggende gedacht is dat op een kostenneutrale manier wordt geïnvesteerd in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Erkende maatregelenlijst
Om bedrijven meer richting te geven en een en ander concreet te maken is er vanaf 2015 voor 19 bedrijfstakken een “Erkende Maatregelenlijst” (EML) opgesteld. Zit een bedrijf in één van deze bedrijfstakken dan valt deze automatisch binnen de Energie Besparings verplichting.

Voor de omgevingsdiensten in onze streek zorgt deze wetgeving er in ieder geval voor dat ze eenvoudiger kunnen handhaven op de genomen maatregelen en dat de bedrijven meer gaan bijdragen aan energiebesparing en het vermijden van Co2 uitstoot zoals bedoelt met het Energie Akkoord.

No-brainer
Het grote voordeel voor de bedrijven was er al. Namelijk dat ze de investeringen er binnen maximaal 5 jaar al weer uit hebben. Al was dat deze ‘no-brainer’ tot nu toe geen garantie voor duurzaam succes…

Op 6 mei aanstaande zal op het eerste Co2-café meer informatie worden gegeven over de informatieplicht. Ook worden dan de Duurzaan Awards uitgereikt.

Ruud Meijns – Algemeen Directeur M&O Techniek
 
Columnist Ruud Meijns is op het gebied van duurzaam ondernemen een echte pionier. Maandelijks geeft hij zijn mening over duurzame ontwikkelingen in de Zaanstreek.