In Nederland is het ontkennen van de Holocaust strafbaar. En terecht. De feiten zijn ontegenzeggelijk. Het ontkennen van wat zonder twijfel de meest wrede volkerenmoord op aarde is geweest, kun je als samenleving niet accepteren. Het is racistisch, wreed en de opmaat naar herhaling.

Ik durf te stellen dat we diezelfde lijn moeten doortrekken naar het ontkennen van klimaatverandering. De redenering is simpel. Op een enkele gepensioneerde en/of door olieconcerns gesubsidieerde wetenschapper na, zijn alle experts ervan overtuigd dat de aarde in ‘moordend’ tempo opwarmt door menselijk handelen. Wat betekent de opwarming voor het leven op aarde?

Bij een opwarming van 4 graden – en dat is de lijn die niet te stoppen lijkt – zal meer dan de helft van alle diersoorten uitsterven. Een massa extinctie. Miljoenen mensen krijgen te maken met voedsel- en watertekorten. Er zal een enorme vluchtelingenstroom op gang komen door hitte, overstromingen en mislukte oogsten. ‘We should make no mistake. Without concerted actions, the next generation will be roasted, toasted, fried and grilled’, aldus de voorzitter van het IMF. Het Amerikaanse leger noemt de klimaatverandering de grootste bedreiging voor de VS de komende eeuw.

Als het zeker is dat ‘wij’ zelf verantwoordelijk zijn voor grootste ramp voor de mensheid sinds de Holocaust – en dat is zeker –, kunnen we dan nog wel toestaan dat sommige media, enkele politici en dwarse burgers twijfel blijven zaaien? Elk bericht met een vage theorie zorgt er immers voor dat ‘volgers’ niet bijdragen aan vermindering van de uitstoot. Dat maakt publieke ontkenners schuldig. Hoog tijd dat het ontkennen van de vernietiging van alles wat leeft, strafbaar wordt. 

De Duurzaniker
De Duurzaniker is het zat. We vernietigen in ‘moord’tempo onze prachtige planeet. De Duurzaniker vertelt je hoe serieus de problemen zijn en dat we NU moeten veranderen. No time to ‘waste’.