Sinds een week zijn alle 8 lichtmasten op de banen van de Koog-Zaandijkse tennisvereniging voorzien van LED-lampen. De duurzame baanverlichting is mogelijk mede dankzij een duurzaamheidslening tegen 2% rente van de gemeente Zaanstad. Voor de kredietfaciliteit is vooralsnog weinig animo.

“We moesten ons wel even goed verdiepen in de leenvoorwaarden”, licht voorzitter Koos Krokké toe. “De stichting Waarborgfonds Sport (SWS) hielp ons daar goed bij. Die berekende bijvoorbeeld voor ons de verwachte besparing in CO2-uitstoot. Zij geven ook het advies aan de gemeenten. Daarna is het prettig snel rond gekomen.” De jaarlijkse uitgaven van KZTV aan stroom en onderhoud dalen met maar liefst 5.000 euro.

Behalve KTZV deden verder alleen atletiekvereniging Lycurgus, de biomassacentrale Bioforte en een particulier een beroep op een lening die voorlopig nog open staat. Van de 5 miljoen euro, is nog 4,6 miljoen euro beschikbaar. De geringe belangstelling onder met name bedrijven wijt Zaanstad aan uitstelgedrag en het feit dat bedrijven niet altijd eigenaar zijn van het pand.

Verplichte energiebesparing
Zaanstad wil met de lening in eerste instantie partijen stimuleren om grootschalige duurzame energie projecten te ontwikkelen. Deze zouden kunnen bijdragen aan een groter lokaal aanbod van duurzame energie. Bedrijven moeten uiterlijk 1 juli rapporteren over de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Die informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Hernieuwbare energie opwekken telt niet mee.

Volgens Zaanstad wordt de kredietfaciliteit onder de aandacht van bedrijven en organisaties gebracht via relatiemanagers en op bijeenkomsten als de Energiecafés, waarvan er in 2018 zo’n tien zijn gehouden. Thecla Graas, voorzitter van de Zaanse Energiekoöperatie, die actief is met voorlichting over energiebesparing en hernieuwbare energie, moet bekennen dat zij nog niet van de kredietfaciliteit had gehoord. Tot nu toe financiert de ZEK (zonne-energie)projecten met de inleg van leden. Graas: “Voor de ZEK of andere coöperaties die in windenergie actief zijn, wordt de lening wel interessant als het nieuwe provinciebestuur meer windmolens op land zou toestaan. Dan gaat het over miljoenenprojecten.”

De gemeentelijke woordvoerder zegt dat Zaanstad in 2019 actiever gaat informeren over de mogelijkheid van de lening bij de lokale klimaattafels die moeten leiden tot een Zaanse klimaatakkoord.

Stijgende energieprijzen
Bij KZTV hebben ze hun bijdrage geleverd. Ook de verlichting in kleedkamers en functionele ruimten is nu led. Krokké: “Led is 70 procent zuiniger. Wij hebben iets voorzichtiger met 60 procent gerekend. Als je de rentekosten van de lening meerekent, verwachten wij binnen 5 jaar de investering te hebben terugverdiend. En als de energieprijzen stijgen, nog eerder.”
Of de lening voor andere sportverenigingen even aantrekkelijk is als voor een tennisclub met groot energieverbruik is ook voor Krokké de vraag. “Wij kregen ook nog 10.000 euro uit een fonds, want de investering bedroeg ruim 35.000 euro. Je moet als club meestal ook uit de kas bijleggen. Voor veel clubs zijn wellicht andere aanpassingen aan velden of accommodatie dringender.”