Wat is de prijs van gif? Dat lijkt de vraag nu gemeente Zaanstad ervoor kiest om de uitheemse woekerplant Japanse duizendknoop te bestrijden met het chemische middel glyfosaat, beter bekend onder de productnaam Roundup. Zaanstad baseert zich hierbij op een onderzoek van de stichting Probos en Wageningen Universiteit. Injectie van de plant met glyfosaat zou het meest kosteneffectief zijn, concludeert Zaanstad.

De onuitroeibare plant komt op 45 plaatsen in Zaanstad voor en bedreigt de biodiversiteit.
Milieuvriendelijke bestrijding heeft de gemeente in 2018 150.000 euro gekost. Herhaalde bestrijding met chemische middelen kost jaarlijks 40.000 euro, inclusief 2000 euro aan voorlichting. De gemeente gaat glyfosaat gericht inzetten, in ieder geval niet op 18 locaties aan een waterkant.

Daarmee komt Zaanstad terug op een besluit uit 2015 om glyfosaat niet te gebruiken in de openbare ruimte. Tot schrik van ROSA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zij hebben wethouder Slegers hierover vragen gesteld. De partijen lezen in hetzelfde onderzoek dat de milieuvriendelijke methode van uittrekken en maandelijks maaien het meest kosteneffectief is.

Zeven bestrijdingsmethoden
Praktijkproef bestrijding duizendknoop van Probos gaat in op zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop. Wat vooral opvalt, is dat de onderzoekers zelf vele slagen om de arm houden. Er kunnen namelijk veel factoren van invloed zijn op het succes van de methoden, bijvoorbeeld de wijze waarop eerder op dezelfde locaties ‘het groen is beheerd’.

Kostenefficiënt
“Op locaties waar bestrijding gewenst is, kunnen we op basis van deze praktijkproef niet één methode aanwijzen die het beste werkt”, schrijven de onderzoekers op pagina 7 en 49. “De chemische methoden, uittrekken, afgraven en afdekken zijn de meest effectieve methoden. Wat de meest geschikte bestrijdingsmethode is, moet per groeilocatie bepaald worden.”
Verderop worden ook de kosten erbij betrokken. Dan staat er: “Wanneer de kosten afgezet worden tegen de absolute effectiviteit van de bestrijding, blijken de methoden uittrekken en maandelijks maaien het meest kostenefficiënt.”
Voor de Zaans fracties is deze passage voldoende reden om uitgebreid vragen over de bestrijding te stellen aan de verantwoordelijke wethouder Slegers.

Tuincentra
Vreemd genoeg is de Japanse duizendknoop gewoon te koop bij tuincentra. Terwijl de plant zich als gft-afval het snelst verspreid en wortel schiet. Die wortels zijn zo sterk dat ze bestratingen ruïneren.
Zaanstad wil nu ook bewoners actief gaan informeren over de woekerplant en in gesprek gaan met tuincentra om ‘invasieve’ soorten niet te verkopen.

Beslisboom Probos voor bestrijding duizendknoop