Hoeveel bomen per inwoner hebben we in Zaanstad? Zo luidde de prijsvraag van Duurzaan twee weken geleden. Tientallen Zaankanters wilden wel een boom winnen en de meesten wisten het antwoord wel te vinden: 0,4. De 3 gelukkige winnaars na loting zijn: Renata van Zanen, Lindsey Vos-Janssen en Lisette de Weger.

De 0,4 staat in het bomenbeleidsplan van 2009 dat momenteel kritisch tegen het licht wordt gehouden. “Omdat we het beleid hebben dat iedere boom vervangen moet worden, is absoluut gezien het aantal bomen niet afgenomen. Omdat het inwonertal toeneemt zijn er ook meer bomen bijgeplant” zegt een medewerker van de gemeente.

Bomenkap
Dat is wellicht wat moeilijk voorstelbaar na diverse voorvallen in de afgelopen maanden. Zo sneuvelden er bomen door beschadiging door bouwbedrijven en door kap op grotere particuliere terreinen zoals van Prorail.

Dilemma’s
En de plannen in ‘t Kalf (zie foto krantenbericht) illustreren precies de problematiek en dilemma’s waar gemeenten en inwoners voor staan. Ondergronds wordt het drukker met leidingen, bovengronds ‘vechten’ speelplekken, parkeerplekken en boomspiegels om de schaarse ruimte. De actuele argumenten voor het belang van bomen zoals gezondheid (fijnstof) en klimaatverandering (hittestress en wateroverlast) zijn nog onvoldoende in het beleid verankerd. In het recente Groen- en Waterplan gaat het over kwaliteit van groen boven kwantiteit van groen.

En soms gaan bomen dood. De familie Houweling-Heine, ook een van de inzenders van een goed antwoord, heeft er in Krommenie zelf maar wat van gemaakt en verdient daarom een eervolle vermelding.

Hitte en wateroverlast
Bomen en planten worden alleen maar belangrijker in een verdichtende stad. Bomen en planten helpen ons het hoofd koel te houden en de voeten droog. En als gevolg van klimaatverandering wordt het ook in de Zaanstreek warmer en natter. Dat was de reden dat gemeente Zaanstad 3 klimaatvriendelijke bomen cadeau wilde doen ter gelegenheid van de nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart.

 Meer info over bomen planten