Als je in je tuin hoogteverschillen aanbrengt, kun je ook wateroverlast bij extreme buien voorkomen. Je kunt het water brengen naar plekken waar het beter wordt verwerkt. Of je legt een vijver aan waarin het water langzaam wegzakt in de grond.

Breng het water zo ver mogelijk van je huis vandaan, als je reliëf in je tuin aanbrengt. Zo blijven de hoger gelegen delen van de tuin, bijvoorbeeld het terras, na een zware regenbui droog. In de lager gelegen en onverharde delen van de tuin of vijver kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat je er hinder van ondervindt.

Vlonder
In je tuin ontstaan zo natte en droge gedeelten. Dat heeft als voordeel dat je diverse soorten planten kunt plaatsen, zowel droge als vochtminnende planten. Daar hebben ook insecten baat bij.
Over het natte deel van je tuin kun je ook een houten vlonder als terras of tuinpad aanleggen. Voor het gemak – of tegen het onkruid – kun je dan waterdoorlatend antiworteldoek onder en tussen het vlonderhout leggen.

Vijver
Uiteraard kun je ook ervoor kiezen om een vijver aan te leggen. Een vijver brengt hoe dan ook sfeer in je tuin. Een regenwatervijver is vol na een regenbui en kan leeg komen te staan als het lang droog blijft. Een regenwatervijver met groene oevers helpt diverse planten en dieren. Oeverplanten zuiveren bovendien het water en helpen ze mee om de tuin in de zomer koel te houden. Als je het eenvoudiger wilt houden, kun je ook kiezen voor een vijver met grindbed; dat ziet er ook leuk uit als het droog is.

Overstort
Bij de aanleg van een regenwatervijver is het belangrijk ervoor te zorgen dat de vijver diep genoeg is, minimaal 0,7 m. Op die manier kunnen waterdieren zowel bij een lage waterstand als bij vorst overleven. Met een regenwatervijver zul je niet altijd al het water van extreme buien kunnen verwerken. Het is dan ook goed om meteen de overstort god te regelen zodat het water elders langzaam de grond inzakt.

Bron: Handboek voor de watervriendelijke tuin