Als vereniging nog op zoek naar hout voor natuurlijk meubilair zoals een bankje of speeltoestel? Op de gemeentewerf aan de Symon Spiersweg liggen enkele boomstammen ‘voor het oprapen.’ Al lijkt het raadsinitiatief om hout van gekapte bomen te gebruiken voor leuke dingen in de stad een stille dood te sterven.

Er is nog al wat ophef over de ogenschijnlijk ongebreidelde kap van bomen door Zaanstad. Kan dat een beetje minder of anders, is de grote vraag. En gaan die bomen de nieuwe biomassacentrale in? “Dat zeker niet”, reageert een gemeentelijke woordvoerder. Zaanstad werkt voor het kappen met bomen tot 2021 in ieder geval met twee vaste groenbedrijven. Zij krijgen het hout.

Hekwerken of bloembakken
Boomkap is van alle tijden. Daarom stelden GroenLinks, ROSA, SP en ZIP in juni 2015 al eens voor om gekapt hout beschikbaar te stellen aan ‘de stad’; aan organisaties die er bankjes, speelmaterialen, hekwerken of bloembakken van zouden kunnen maken. De motie werd met tweederdemeerderheid aangenomen, maar het college liet 4 maanden later weten er toch geen werk van te willen maken. ‘Kosten’ en ‘coördinatieproblemen’ werden als argumenten opgevoerd.

Haarlems succes
Toen de Zaanse partijen ter ore kwam dat ze in Haarlem met succes bankjes, broodplankjes en tafelbladen lieten maken door een leerwerkbedrijf, klopten ze opnieuw bij het college aan. Met als resultaat diens toezegging in januari 2017 dat Zaanstad jaarlijks 10 boomstammen beschikbaar houdt voor maatschappelijke initiatieven.

Deze pilot loopt dit jaar af. In 2017 is er één Zaankanter met een aanhangwagen langs gekomen om een boomstam te verzagen en mee te nemen, zo meldt de gemeente. “Het vergt nader onderzoek om uit te zoeken waarom er niet meer inwoners of verenigingen zijn geweest die gebruik hebben gemaakt van de regeling. De meest logische verklaring is dat de actie te weinig voor het voetlicht is gebracht.” De regeling is in 2017 nog wel “actief gecommuniceerd”, maar in 2018 niet meer.

Natuurtuinen
Ruud Pauw, fractievoorzitter van ROSA en een van de indieners van de motie in 2015, hoort er van op. “Eén afnemer kan duiden op een gebrek aan belangstelling maar ook op matige communicatie. Laat de gemeente dit jaar dan nog maar herhaaldelijk via de eigen informatiepagina’s en anderszins op deze mogelijkheden wijzen. Met de opkomst van natuurtuinen, gebruik van braakliggende grond en tiny hoissies kan ik me voorstellen dat het hout in deze tijd goed gebruikt kan worden.”

Meer weten over voorwaarden waaronder de boomstammen (stadshout) beschikbaar zijn