Van Duurzaam naar Duurzaan!

duurzaan-huisDuurzaamheid is, veel meer dan een paar jaar geleden, onderdeel geworden van ons dagelijkse leven. Zonnepanelen worden massaal geplaatst, de biologische supermarkten breiden zich steeds verder uit en ook elektrisch/milieuvriendelijk rijden wordt steeds populairder.

Inwoners van Zaanstad staan in toenemende mate open voor ‘groene’ initiatieven. Ze willen meer en doen meer. Op dit moment is het voor hen echter lastig om de gewenste, juiste informatie te vinden en te weten waar je terecht kunt voor ‘duurzame’ vragen en/of (lokaal) iets duurzaams te kopen. Duurzaan.nl is een initiatief van Frank Kessel (Xpring) en Onno Lassooy (Lassooy Design). Zij hebben de ambitie om van Duurzaan.nl de alom aanwezige, inspirerende en enthousiasmerende factor met betrekking tot alles wat plaatsvindt op het gebied van duurzaamheid in de Zaanstreek te maken. Dit in de overtuiging dat juist door het verbinden van burgers, bedrijfsleven en de overheid een duurzamere samenleving in de Zaanstreek sneller wordt bereikt.

Enthousiast verhaal

Doel is dat alle Zaankanters, al is het maar stap voor stap, duurzamer wonen, winkelen, werken en recreëren. Uitgangspunt is dat we hen door goede communicatie en een enthousiast verhaal meenemen (nudging) en op die manier bijdragen aan een ‘duurzane’ samenleving.

Veel (grotere) gemeentes hebben al een (online) platform om burgers (en vaak ook bedrijven) te informeren omtrent alles wat binnen de gemeente speelt op het gebied van duurzaamheid. Ook gemeente Zaanstad heeft aangegeven behoefte te hebben aan een helder informatiepunt waar het gaat om duurzaamheid in Zaanstad.

Zaanstad heeft zich dan ook verbonden aan het initiatief.  Er is tenslotte ook voldoende te vertellen omdat Zaanstad één van de actiefste gemeentes is waar het gaat om het realiseren van de duurzame ambities. Zo is er de beleidsdoelstelling om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

Samenwerking bedrijfsleven

Voor het bereiken van duurzame ambities wil zowel gemeente Zaanstad in samenwerking met de stichting Duurzaan, waar oud-wethouder Robert Linnekamp de voorzitter van is, inzetten op publiek-private samenwerking waar inwoners, ondernemers en de gemeente samen bijdragen aan een schoner leefmilieu (zowel inhoudelijk als financieel).

Grote Zaanse partijen hebben inmiddels aangegeven aan te  willen haken. Vanuit een intrinsiek gemotiveerd MVO-beleid zoeken ook zij naar wegen om – naast financieel – ook maatschappelijk rendement te realiseren. En willen zij ook aan hun eigen stakeholders (bedrijfsleven en particulieren) laten zien dat ze in de verduurzaming van de samenleving een actieve rol spelen.

Doelgroepen en doelstelling

Duurzaan.nl richt zich op inwoners van jong tot oud, bedrijven van klein. Duurzaan.nl organiseert en communiceert in de breedste zin – waaronder een online platform, evenementen, seminars, energiecafés, krantenpagina, social media – om de genoemde doelgroepen te informeren over alles wat speelt op lokaal niveau met betrekking tot duurzaamheid met als doel deze te bewegen om duurzamer te wonen, werken en te consumeren.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is om (Zaanse) burgers, bedrijven en overheid onderling en met elkaar in gesprek te brengen. Informeren, samenbrengen, uitwisselen: duurzaamheid moet ‘hot’ worden voor Zaanse inwoners en ondernemers. Niet omdat je iets moet, maar omdat je iets wil.

Disclaimer

Duurzaan gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website. Desondanks kan Duurzaan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie. Alle content van Duurzaan is zelf geschreven en/of afkomstig van zorgvuldig geselecteerde bronnen. Duurzaan selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig. De inhoud van die websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van Duurzaan.

Op de site staan diverse verwijzingen naar Zaanse organisaties/leveranciers. Ook kunnen bedrijven adverteren op de site. Duurzaan is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van genoemde organisaties en adverteerders.

Duurzaan wordt gefinancieerd door lokale overheidsorganisaties en bedrijven, maar is volledig onafhankelijk in haar berichtgeving en verwezenlijking van haar doelstellingen. Neem voor vragen contact op met info@duurzaan.nl